Zdalne nauczanie - oddział przedszkolny

I tydzień
II tydzień
III tydzień,
angielski, religia
IV tydzień, ćwiczenia grafomotoryczne
V tydzień, angielski, religia
VI tydzień, angielski i religia
VII tydzień, angielski i religia
VIII tydzień, angielski i religia
IX tydzień, angielski i religia, rysowanki
X tydzień, angielski i religia
XI tydzień, angielski i religia
XII tydzień, angielski i religia
XIII tydzień
XIV tydzień, angielski i religia

Rada rodziców

przewodniczący - Krzysztof Rychlik

z-ca przewodniczącego - Dominika Kaźmierczak

sekretarz - Monika Kolasa

skarbnik - Sylwia Orynycz

 

Komisja Rewizyjna

Kamila Kolasa, Agnieszka Kardas, Katarzyna Smolarek, Monika Szmydt, Kinga Nowak

 

Trójki klasowe

Oddział przedszkolny - Katarzyna Smolarek, Katarzyna Wartalska, Krzysztof Józefiak

Klasa I - Monika Szmydt, Wioleta Sobala, Edyta Makowska

Klasa II - Agnieszka Kardas, Agnieszka Nowak, Dagmara Kmiecik

Klasa III - Kinga Nowak, Aneta Rybka, Ewelina Wawrzyniak

Klasa IV - Dominika Kaźmierczak, Marek Berbelski, Emilia Jurga

Klasa V - Krzysztof Rychlik, Katarzyna Piecyk, Marzena Mosiala

Klasa VI - Kamila Kolasa, Anna Rakowska, Szymon Łubisz

Klasa VIIA - Monika Kolasa, Katarzyna Sałagacka, Katarzyna Sacharewicz

Klasa VIIB - Sylwia Orynycz, Karolina Kłos, Marlena Witusik

Klasa VIII - Karolina Szymczak, Aneta Patynek, Jolanta Kaczmarek

 

Zebrania Rady Rodziców - godz. 17.30

Zebrania z Rodzicami - wywiadówki, godz. 18.00

10.09.2020 r., 13.11.2020 r., 03.02.202 r., 21.04.2021 r.,