RADA PEDAGOGICZNA

 

Imię i nazwisko

Sprawowana funkcja

mgr Mirosława Olszewska

Dyrektor szkoły

mgr Jolanta Górna
mgr Elżbieta Węglińska

Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel języka polskiego

mgr Justyna Kmiecik-Pasternak
Magdalena Niewiadomska
mgr Beata Braczkowska
mgr Karolina Kozłowska
mgr Katarzyna Fudała

Nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciel języka niemieckiego
Nauczyciel chemii
Nauczyciel fizyki

mgr Karolina Kozłowska
mgr P Pęciak

Nauczyciel matematyki
Nauczyciel matematyki

mgr inż. Monika Dąbrowska

Nauczyciel informatyki

mgr inż. Monika Dąbrowska

Nauczyciel przyrody, geografii, biologii

mgr Mirosława Olszewska

Nauczyciel historii 

mgr Dariusz Gradowski

Nauczyciel muzyki, plastyki i techniki, fizyki

mgr Elżbieta Bąk

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Agnieszka Minias

Nauczyciel religii, historii

mgr Anna Minias

mgr Urszula Popielas

Nauczyciel w oddziale przedszkolnym

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. I

mgr Agnieszka Kubicka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. II

mgr Aneta Szczepaniak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. III

 

 

 

 

mgr Elżbieta Wielontek

pedagog,

mgr Jolanta Kowalczyk

Bibliotekarz, opiekun świetlicy szkolnej

Elżbieta Adamiak

Sekretariat

* nauczyciel na zastępstwie