KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2020 r.

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

 

 

Ferie  zimowe

01 - 14 lutego 2021 r.

 

 

Wiosenna  przerwa świąteczna

01 - 06 kwietnia 2021 r.

 

 

Egzamin ósmoklasisty

25 maja 2021 r. – j. polski
26 maja 2021 r. - mat.
27 maja 2021 r. – j. ang.

 

 

Dodatkowe dni  wolne  od  zajęć dydaktyczno-wychowawczych


2021 r.

2021 r.

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

 

 

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.