Godziny lekcyjne

1. 08.05 - 08.50

2. 09.00 - 09.45

3. 09.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.50 – 12.35

6. 12.50 – 13.35

7. 13.40 – 14.25

Przerwy obiadowe

 

Oddział przedszkolny - 11.15 - 11.35

Klasy I:III - 11.35 - 11.50

Klasy IV:VII - 12.35 - 12.50