Samorząd szkolny

Przewodniczący szkoły – Krzysztof Tylka

Z-ca przewodniczącego – Nikola Grabarczyk

Skarbnik – Adrian Szczerba

 

Najlepsi uczniowie

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Uczniowie:

Oddział przedszkolny,
Klasa I, Klasa II, Klasa III, Klasa IV, Klasa VA, Klasa VB, Klasa VI,
Klasa VII