Rada rodziców

przewodniczący - Krzysztof Rychlik

z-ca przewodniczącego - Dominika Kaźmierczak

skarbnik - Monika Kolasa

 

Trójki klasowe

Oddział przedszkolny - Katarzyna Smolarek, Katarzyna Wartalska, Krzysztof Józefiak

Klasa I - Monika Szmydt, Wioleta Sobala, Edyta Makowska

Klasa II - Wioleta Leszczyńska, Magdalena Młynarczyk, Ewelina Szwewczyk

Klasa III - Wioleta Sobala, Ewa Sobala, Monika Szmydt

Klasa IV - Monika Kolasa, Karolina Kłos, Sylwia Orynycz

Klasa V - Mariusz Sacharewicz, Elżbieta Bąk, Ewelina Szwejkowska

Klasa VI - Dominika Kaźmierczak, Marzena Kamola, Emilia Jurga

Klasa VII - Krzysztof Rychlik,

Klasa VIII - Kamila Kolasa, Dorota Łubisz, Anna Rakowska

 

Zebrania Rady Rodziców - godz. 17.30

Zebrania z Rodzicami - wywiadówki, godz. 18.00

12.09.2022 r., 14.12.2021 r., 15.03.2022 r., 17.05.2022 r.