Rada rodziców

przewodniczący - Krzysztof Rychlik

z-ca przewodniczącego - Mariusz Sacharewicz

sekretarz - Monika Kolasa

skarbnik - Sylwia Orynycz

 

Komisja Rewizyjna

Dominika Kaźmierczak, Kamila Kolasa, Wioleta Sobala, Paweł Pęgowski

 

Trójki klasowe

Oddział przedszkolny - Wioleta Sobala, Agnieszka Kardas, Edyta
Markowska

Klasa I - Agnieszka Kardas, Monika Kolasa, Beata Kołtońska, Dagmara Kmiecik

Klasa II - Mariusz Sacharewicz, Aneta Rybka, Ewelina Wawrzyniak

Klasa III - Dominika Kaźmierczak, Emilia Jurga, Marek Berbelski

Klasa IV - Krzysztof Rychlik, Justyna Oleszczak, Katarzyna Piecyk

Klasa V - Kamila Kolasa, Michał Rybak, Agnieszka Szewczyk

Klasa VIA - Monika Kolasa, Katarzyna Sałagacka, Katarzyna Sacharewicz

Klasa VIB - Sylwia Orynycz, Aneta Drewnowska, Karolina Kłos

Klasa VII - Anna Rakowska, Agnieszka Strzelecka, Monika Maląg

Klasa VIII - Mariusz Sacharewicz, Agnieszka Kraćkowska, Dorota Mrugalska

 

 

Zebrania z Rodzicami - wywiadówki, godz. 18.00

12.09.2018 r., 07.11.2018 r., 12.12.2018 r., 23.01.2019 r.