PROGRAMY SZKOLNE

 

***

Zachowaj Trzeźwy Umysł

***

Wymarzona ekopracownia w szkole podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie.

***

Szkoła Bez Przemocy

***

Dzień Bezpiecznego Internetu