RADA PEDAGOGICZNA

 

Imię i nazwisko

Sprawowana funkcja

mgr Mirosława Olszewska

Dyrektor szkoły

mgr Jolanta Górna
mgr Elżbieta Węglińska

Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel języka polskiego

Magdalena Niewiadomska*
mgr Elżbieta Drozd
mgr inż.Halina Wawrzyniak Licha
mgr Katarzyna Fudała

Nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciel języka niemieckiego
Nauczyciel chemii
Nauczyciel fizyki

mgr Karolina Kozłowska
mgr Grzegorz Grabia

Nauczyciel matematyki
Nauczyciel matematyki

mgr inż. Monika Dąbrowska

Nauczyciel informatyki

mgr inż. Monika Dąbrowska

Nauczyciel przyrody, geografii, biologii

mgr Mirosława Olszewska

Nauczyciel historii 

mgr Dariusz Gradowski

Nauczyciel muzyki, plastyki i techniki, opiekun świetlicy

mgr Elżbieta Bąk

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Agnieszka Minias

Nauczyciel religii, historii

mgr Anna Minias

mgr Urszula Popielas

Nauczyciel w oddziale przedszkolnym

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. II

mgr Agnieszka Kubicka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. I

mgr Aneta Szczepaniak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. II

 

 

 

 

mgr Elżbieta Wielontek

pedagog,

mgr Jolanta Kowalczyk

Bibliotekarz, opiekun świetlicy szkolnej

Elżbieta Adamiak

Sekretariat

* nauczyciel na zastępstwie