e-dziennik
rekrutacja

Raport z diagnozy zagrożeń społecznych wśród uczniów naszej szkoły.

***

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 - 01.09.2022 r.

Msza Święta w Kościele - godz. 8.00.
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego - godz. 9.00.
Odjazd autobusów - godz. 10.15.

Autobusy przywiozą uczniów pod Kościół.

***

Linki do list:

Lista przyjętych uczniów do oddziału przedszkolnego.
Lista przyjętych uczniów do klasy I.

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie ogłosza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy referent w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie.

Nabór w załączniku.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

***

Rekrutacja rozpoczyna się od 15 marca 2022 r.

NA WNIOSKU MUSI BYĆ PODPIS OBOJGA RODZICÓW

NABÓR – Przedszkola

Strona dla kandydatów/rodziców – do publikacji.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lask

NABÓR – Szkoły podstawowe

Strona dla kandydatów/rodziców – do publikacji.

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lask

 

***

List do Rodziców i opiekunów od Ministra Edukacji

***

ZARZĄDZENIE NR 27 /2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie VIII ze względu na sytuację epidemiologiczną.

***

ZARZĄDZENIE NR 25 /2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie I i VII ze względu na sytuację epidemiologiczną.

***
Badanie GUS po Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

***

Uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

***
List Ministra Zdrowia w sprawie szczepień nastolatków.pdf

***

Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2021 r. o godz. 8.00.

informacje

***

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/22

Aktualnie miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć 528 zł (we wniosku proszę podać dochód za sierpień 2021 r.)

Druki wniosków będzie można pobrać ze szkolnej strony(dokumenty do pobrania) lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku, (pokój nr 1).

Termin składania wniosków: 01.09.2021 – 15.09.2021 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, ul.Batorego 31, (pokój Nr14).

dodatkowe informacje

***

Dobry Start

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

Więcej informacji

***

Decyzją Premiera RP w okresie od 27.03.2021 r. do 09.04.2021 r. ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. W tym okresie oddział przedszkolny przy szkole podstawowej przyjmuje tylko dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych i mundurowych. W związku z tym prosimy Rodziców zatrudnionych w/w służbach o informację, czy istnieje taka potrzeba w przypadku Państwa dzieci. Informację proszę przekazać drogą tradycyjną do sekretariatu lub elektronicznie wraz z oświadczeniem o spełnianiu tego kryterium. Zgłoszenie dziecka można pobrać z zakładki "Dokumenty do pobrania".

***

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie informuje, że spotkanie z Rodzicami zaplanowane na 24 marca 2021 r. zostaje przeniesione na 21.04.2021 r.
z poważaniem: M. Olszewska

***

Drodzy Rodzice.


Zgodnie z decyzją Rządu, z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r., naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych (I - VIII).
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkole będą funkcjonowały bez zmian. Nauczanie zdalne odbywać się będzie zgodnie z kalendarzem zajęć na Platformie Teams. Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz wytrwałości w tym niełatwym dla wszystkich czasie. Z poważaniem M. Olszewska

***

Ogłoszenia Burmistrza Łasku o konkursie na stanowisko dyrektora:

Przedszkola Publicznego Nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku
Przedszkola Publicznego Nr 6 im. „ Słoneczko” w Łasku

***

Ogłoszenie konkursu na dyrektora szkoły
w SP Bałucz oraz SP Wiewiórczyn

***

Instrukcja instalacji i logowania Teams.

***

Obiady

Podanie o zwrot nadpłaty

Informacja o obiadach

***

Harmonogram spotkań z Rodzicami
09.09.2020 r. (środa) godz. 18.00

•  Rodzice uczniów O-III do szkoły wchodzą wejściem głównym w maseczkach i po dezynfekcji rąk.

•  Rodzice uczniów IV-VIII do szkoły wchodzą wejściem od strony boiska w maseczkach i po dezynfekcji rąk.

•  Spotkania z wychowawcami odbywają się w swoich klasach.

***
INFORMACJA DLA RODZICÓW
HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/21

***

Procedury bezpieczeństwa w szkole.
Procedury bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym.
Procedury bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej.

***

Numery telefonów - sanepid Łask, szpitale

***
Wyprawki szkolne


oddział przedszkolny,
klasa pierwsza

***

Oświadczenie - dowozy

***

KONSULTACJE

Uczniowie chętni do udziału w konsultacjach proszeni są o wypełnienie załączonych dokumentów i dostarczenie ich do szkoły przez e-mail lub osobiście do skrzynki podawczej.

Deklaracja udziału w konsultacjach uczniów I-III
Deklaracja udziału w konsultacjach uczniów IV-VIII
Załącznik Nr3 do deklaracji rodzica
Załącznik Nr2 do oświadczenia rodziców

***

W dniach 25.05. do 25.06.2020 r. biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00.

***

Oferta dla ósmoklasistów

***

Zarządzenie Dyrektora
w sprawie zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym.

***

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w codziennym zmaganiu się z przeciwnościami losu

życzą Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły

***

Uczniowie zakwalifikowani do klsy I
Uczniowie zakwalifikowani do odziału przedszkolnego

***

KOMUNIKAT !

Szanowni Państwo! Drodzy rodzice !

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa oraz wejściem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

POLICJANCI RZYPOMINAJĄ!

Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Odpowiedzialność dopilnowania przestrzegania tego zakazu ciąży na rodzicach. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przemiszczające się dzieci i młodzież. Wszelkie zmiany jakie zostały wprowadzone podyktowane są bezpieczeństwem nas wszystkich, dbałością o nasze zdrowie i życie. Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

***

Jak rozpocząć pracę na platformie epodreczniki przez ucznia

***

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zostaliśmy zobligowani przez MEN
do organizacji oraz realizacji procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Będziemy prowadzić zdalne nauczanie z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań technologicznych, które zapewniają uczniom dostęp do materiałów oraz możliwość wykonania i przedstawienia nauczycielowi aktywności. Pamiętajmy, że ten dostęp powinien być zabezpieczony indywidualnym hasłem, aby zapewnić ochronę wizerunku nauczyciela
i ucznia oraz prawa autorskie do materiałów.

Takimi rozwiązaniami będą:

•  Dziennik elektroniczny jako podstawowy dokument do komunikowania się
z rodzicami oraz uczniami umożliwiający realizację programu nauczania.

•  zintegrowana platforma edukacyjna epodreczniki.pl, która będzie pełniła rolę zdalnej nauki oraz pozwoli oceniać aktywności uczniów. Wychowawcy prześlą każdemu uczniowi loginy i hasła, natomiast instrukcja zalogowania się na platformę jest na stronie internetowej szkoły www.szkolawiewiorczyn.pl

•  platformy wspomagające zdalne nauczanie, skonfigurowane na potrzeby kształcenia na odległość.

•  poczta elektroniczna wykorzystywana do wymiany i przekazywania informacji, materiałów i rozwiązań między nauczycielami i uczniami.

•  inne rozwiązania, które według nauczyciela są odpowiednie do nauczania na odległość.

 

***

W związku z panującym obecnie zagrożeniem zdecydowaliśmy się udostępnić za darmo e-book ze zbiorem opowiadań i wierszy, podejmujących temat chorób i wirusów. Utwory pochodzą z wydawanych przez nas książek przeznaczonych dla najmłodszych.
Polecamy do czytania dzieciom w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego - z jednej strony to ciekawy sposób na wspólne spędzenie czasu; z drugiej - metoda przekazania najmłodszym ważnych treści na temat higieny i zdrowia.
pobierz bezpłatnie e-book

***

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach.

Zadania zostaną rozpisane w wiadomościach lub zadaniach domowych
na e-dzienniku.

Polecane lektury

***

Zawieszenie zajeć w przedszkolach, szkołach i placówkach

11-25 marca 2020r.

***

OGŁOSZENIE

KONKURS NA DYREKTORA Przedszkola Publicznego Nr 3
im. „Misiaczek” w Łasku

***

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

W dniu 19.02.2020r w naszej szkolnej bibliotece odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika. Dzieci z klasy I dowiedziały się jak należy szanować książki, odgadywały „bajkowe” zagadki , rozwiązywały rebusy dotyczące książek, uczyły się wierszyków o książkach i bibliotece, a następnie z wielkim przejęciem złożyły uroczyste ślubowanie. Na zakończenie uroczystości p. Dyrektor dokonała pasowania pierwszaków na prawdziwych czytelników biblioteki szkolnej. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, książeczki i słodycze. Mamy nadzieję, że dzięki tej uroczystości nasi najmłodsi uczniowie będą częstymi gośćmi naszej biblioteki , wypożyczą ogromne ilości książek i będą z nich czerpały jak najwięcej mądrości i radości! Serdecznie zapraszamy!

***

5 najważniejszych korzyści wynikających z czytania.

***

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Okupie

***

„ZACZYTANE PIĄTKI – CZYLI RELAKS W BIBLIOTECE”!

***

Dnia 25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. W związku z tym świętem w naszej bibliotece odbyła się wystawa tych przemiłych pluszaków. Dzieci brały udział w zajęciach czytelniczych poświęconych misiom, dowiedziały się o zwyczajach i różnych gatunkach niedźwiedzi, odgadywały zagadki, kolorowały ilustracje przedstawiające misie. Oglądały również wystawę plakatów o tematyce „misiowej” wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Wszyscy świetnie się bawili. Na koniec zajęć dzieci otrzymały po małym upominku i zadowolone wróciły do swoich klas - (organizator: J. Kowalczyk).

***

16 Praktycznych Zasad Używania Telefonów Komórkowych

***

Od 1 października 2019r. rozpoczęły się zajęcia z projektu "Poszerzamy horyzonty - wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”.
Dodatkowe informacje są zawarte w zakładce "Poszerzamy horyzonty" umieszczonej pod zdjęciem szkoły.

***

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zakup kuchenki mikrofalowej oraz ekspresu do kawy, który ufundowali z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019.

galeria zdjęć

***

W dniu 10.09.2019 roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Podczas długiej przerwy uczniowie wraz z nauczycielami zebrali się w bibliotece szkolnej, aby wspólnie wysłuchać nowel polskich „Katarynka” B. Prusa oraz „Dobra Pani” E. Orzeszkowej, które wspaniale czytała nasza Pani Dyrektor Mirosława Olszewska. Akcja została zainicjowana przez panią bibliotekarkę Jolantę Kowalczyk wraz
z nauczycielkami języka polskiego: p. Elżbietą Węglińską i p. Emilią Drozd.
Mamy nadzieję, że takie działanie w jeszcze większym stopniu zachęci naszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej i czytania różnorodnej literatury. Jolanta Kowalczyk – bibliotekarz

galeria zdjęć


***

UBEZPIECZENIE NNW


Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

***

Dziś oficjalnie otwarto nowy plac zabaw w naszej szkole. Był to wspaniały prezent na Dzień Dziecka! Odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświcenie tego wspaniałego miejsca przez ks. proboszcza. Teraz dzieci mogą się wesoło i bezpiecznie bawić.

galeria zdjęć

***

OGŁOSZENIE

KONKURS NA DYREKTORA Przedszkola Publicznego Nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku ul. Narutowicza 11a

***

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl
Jest tam dostępna zarówno Piramida dla dzieci i młodzieży, jak również artykuły opracowane przez ekspertów:
* https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy
* https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy---co-nowego -

***

 

***

REKRUTACJA

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy I odbędzie się drogą elektroniczną w dniach 04-18.03.2019 r.

* oferta szkoły
* dni otwarte w szkole
* nabór - informacja dla rodziców
* zarządzenie pow. komisji rekrutacyjnej

***
OGŁOSZENIE

KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 5 W ŁASKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKUPIE

informacja

***

Do wyjątkowych dat w kalendarzu należą Dzień Babci i Dzień Dziadka, jedne z najsympatyczniejszych i najmilszych dni w roku. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły upamiętnili to wydarzenie goszcząc w swoich progach bardzo wielu najmilszych gości.

galeria zdjęć

***

Jak co roku, tak i teraz w naszej szkole przygotowano przepiękną inscenizację z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Piękna dekoracja, bardzo starannie przygotowane stroje diabłów, aniołów i innych postaci występujących w programie przyciągały uwagę oglądających.

galeria zdjęć

***

Dnia 9 listopada obchodziliśmy 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

galeria zdjęć

***
Rada Rodziców serdecznie zachęca do zakupu flag.


***
Za nami zdrowy, kolorowy i pełen niespodzianek "Tydzień zdrowia". Bardzo dziękujemy wszystkim Uczniom i Rodzicom za zaangażowanie.

***

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

08.00 - Msza święta.
09.00 - Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego.
10.45 - Odjazd autobusów

***

Zapraszamy na Festyn Rodzinny rodziców i uczniów naszej szkoły,
dnia 1 czerwca w godz. 8.00 - 14.00

***

OGŁOSZENIE

KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁASKU

informacje

***

Dnia 12 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury odbył się II Festiwal Śpiewu i Tańca dla Przedszkolaków. Utwory prezentowało sześć placówek. Oddział przedszkolny w Wiewiórczynie zajął II miejsce. relacje z występów można obejrzeć na TVR8 w internecie.

galeria zdjęć

***

Ogłoszenie o konkursach na stanowiskodyrektora w:
Szkole Podstawowej w Okupie
Przedszkolach Publicznych Nr 1, Nr 3 i Nr 5 w Łasku

***

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i terminów składania dokumentów.

***

Pasowanie na czytelnika

galeria zdjęć

***

Dnia 19 stycznia w naszej szkle odbyła się akademia z okazji Święta Babci i Dziadka. Uroczystość zakończyliśmy podczas słodkiego poczęstunku. Nie zapomnieliśmy o wręczeniu upominków włąsnoręcznie wykonanych.

galeria zdjęć

***

Serdeczne Podziękowanie
dla Pana
Mieczysława Jarosa

za włączenie się do Akcji ,,Góra Grosza” i przekazanie 8 kg monet na rzecz Szkoły. Jest to akcja ogólnopolska mająca na celu pomoc dzieciom wychowującym się poza rodziną. Razem zebraliśmy 12 kg.

galeria zdjęć

***

Dnia 3.01.2018 wyjechał ze Szkoły samochód załadowany korkami. Dzięki Waszej wrażliwości
i chęci pomocy innym, korki zostaną sprzedane, a pieniądze wpłacone na konto Wojtusia Krupińskiego. Dzięki tej akcji Wojtek będzie mógł uczestniczyć w obozie rehabilitacyjnym bądź będzie miał możliwość korzystania z drogiej rehabilitacji.
Akcja nadal trwa i pamiętaj korek do korka tak nie wiele kosztuje, a radość daruje.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie Elżbieta Wielontek.

galeria zdjęć

***

Po raz trzeci braliśmy udział w akcji pomocy dla Fundacji Zwierząt Skrzywdzonych w Anielinie. Serdecznie Wam dziękuję wraz z Panią Elżbietą Bąk za zaangażowanie i pomoc psom okrutnie okaleczonym przez byłych właścicieli.
Lista darczyńców: Bartosz Orynycz, Kacper Nowak, Lena Kulawiak, Monika Gruda, Marysia Zdziechowska, Mikołaj Oleszczak, Dominika Ziarnowska, Mateusz Leporowski, Patryk Szewczyk, Zuzia Rakowska, Kacper Kłos, Hubert Szafrański, Patryk Gruda, Grażyna Solecka, Jan Rakowski, Elżbieta Wielontek.

Dziękuję za wielkie serce - Elżbieta Wielontek i Elżbieta Bąk

galeria zdjęć

***

Jasełka Bożonarodzeniowe

galeria zdjęć

***

Ślubowanie klasy I

galeria zdjęć

***

W piątek 24 listopada w oddziale przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Były zabawy muzyczno-ruchowe, plastyczne oraz słodkinpoczęstunek.

galeria zdjęć

***

Święto Niepodległości

galeria zdjęć

***

Dzień Edukacji Narodowej

galeria zdjęć

***

Grupa przedszkolna 10 października wzięła udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Gościem specjalnym była p. Renata Karaś z PKP.

galeria zdjęć

***

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

galeria

***

"Zielona Szkoła"

galeria zdjęć

***

Nadszedł ten wspaniały od dawna wyczekiwany Dzień Dziecka. W szkole mieliśmy wiele atrakcji: trampoliny, figloraj, tory przeszkód, punkt policyjny, mecze, gry planszowe, grill, pyszne lody, wiele zabawy i radości.

galeria zdjęć

***

W dniu 10 maja 2017 roku po raz pierwszy w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie odbyły się Powiatowe Potyczki Matematyczne zorganizowane przez Otwartą Pracownię Rozwijania Uzdolnień „Asymptota” i gminę Wodzierady. Koordynatorem tegorocznych potyczek był nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie Karolina Kozłowska. W potyczkach wzięło udział 172 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu łaskiego i gminy Dobroń. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie Mirosława Olszewska oraz Prezes Otwartej Pracowni Rozwijania Uzdolnień „Asymptota” Czesława Knul powitali wszystkich bardzo serdecznie i dokonali uroczystego otwarcia tegorocznych potyczek. Najlepsi uczniowie z rąk Wójta Gminy Wodzierady Renaty Szafrańskiej, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych Jadwigi Kurkowskiej, Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji I Ochrony Środowiska Małgorzaty Mysur, panią prezes oraz dyrektora szkoły otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

galeria zdjęć

***

REKRUTACJA 2017/2018

* Terminy rekrutacji

* Regulamin rekrutacji

* Przewodnik dla Rodziców - oddział przedszkolny

* Przewodnik dla Rodziców - kl. I

***

Powiatowy Konkurs Tańca Ludowego

galeria

***

Dzień Otwarty dla Dzieci i Rodziców
(sala grupy przedszkolnej nr 2 i klasy pierwszej nr 3 w roku szkolnym 2017/2018)
30 marca 2017 r. od godziny 9.30 do 11.30.

galeria zdjęć

***

Międzyszkolny Sejmik Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Gminy Łask

galeria zdjęć

***

Oddział przedszkolny odwiedziła niedawno p. Policjantka z Komendy Policji w Łasku. Przedszkolaki mogły bliżej poznać pracę policji oraz wysłuchać bajkę czytaną przez gościa specjalnego. Także na czytanie bajek zaprosiliśmy Księdza Proboszcza, który umilił dzieciom dzień, czytając Legendy Polskie.

galeria zdjęć

***

Przedszkolaki radośnie powitały Pierwszy Dzień Wiosny. Zabrały Marzannę na wiosenny spacer po okolicy. Również klasa II przyłączyła się do poszukiwań wiosny.

galeria zdjęć

***

Dnia 10 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Babci i Dziadka.

galeria zdjęć

***

W dniach 25.02-04.03.2017r. w Parafii NSJ w Wiewiórczynie odbędą się Misje Miłosierdzia Bożego. Uczniowie będą brali udział w Misjach w ramach Rekolekcji Wielkopostnych w dn. 27, 28.02 i 01.03.2017r. o godz. 12.00.
Odjazd autobusów o godz. 13.15. W tych dniach będzie funkcjonować świetlica szkolna i Placówka Wsparcia Dziennego.

***

Dnia 11 stycznia w naszej szkole mieliśmy zabawę choinkową. Było wspaniale, kolorowo i bajecznie.

galeria zdjęć

***

Ślubowanie klasy I

galeria zdjęć

 

SZKOLNY BAL KARNAWAŁOWY dla dzieci
odbędzie się 11 stycznia 2017 r. w godzinach 16.00 - 20.00

***

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole był świąteczny nastrój. Odbyły się klasowe wigilie oraz piękne jasełka.

galeria zdjęć

***

"Góra Grosza" w szkole trwa. Wszystkie klasy zaangażowane co widać w galerii zdjęć.

galeria zdjęć

***

Dnia 16 grudnia w Bibliotece Pedagogicznej w Łasku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Anioł". Wsród wyróżnień była uczennica z klasy 0 Emilia Jagielińska.

galeria zdjęć

***

W dniu 18 listopada 2016 r. odbył się XI Finał Wojewódzki Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie w ramach programu prewencyjnego „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. Powiat łaski reprezentowała drużyna uczniów klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie w składzie Oliwia Krzysztofiak oraz Kacper Lider pod opieką pani Agnieszki Kubickiej. Na zawody pojechała również grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie, która brała udział w konkursie „Super Kibice” w ramach projektu „Kibicuj Bezpiecznie” pod opieką pani Elżbiety Bąk. Po rozstrzygnięciu konkursu zawodnicy z klas drugich otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a zwycięskie drużyny puchary i okazałe maskotki będące symbolem KWP Łódź. Impreza zakończyła się wspólną zabawą Komisarza „Błyska” i uczestników konkursu, podkreślającą istotę aktywności fizycznej, zdrowej rywalizacji sportowej, dbałości o bezpieczeństwo oraz motywującego kibicowania.

galeria zdjęć

***

W piątek 25 listopada w Oddziale Przedszkolnym prowadzone były zajęcia związane z obchodami "Dnia Pluszowego Misia". Odbyły się zjęcia muzyczno ruchowe, quiz. Wielką atrakcją tego dnia był spacer z przyniesionymi Misiami. Dzieci wykonywały różne prace plastyczne. Dzień "Pluszowego Misia" zakończył wspólny misiowy deserek. Poza tym dostarczył przedszkolakom wiele uśmiechu i radości.

galeria zdjęć

***

W szkole pamiętamy o historii naszej Ojczyzny. Wspominanie walk narodowowyzwoleńczych, ukazywanie poświęcenia Polaków w walce o wolność sprawia, że młodzież szkolna uczy się patriotyzmu. Społeczność uczniowska wraz z nauczycielami oraz zaproszeni goście spotkali się na uroczystej akademii w dn. 16.11.2016r. Dyrektor szkoły, pani Mirosława Olszewska, w swoim wystąpieniu powiedziała o tym, że o utracone państwo walczyło wiele pokoleń i że właśnie dzięki bohaterstwu polskiego żołnierza Ojczyzna stała się wolna i niepodległa. Mówiła także o tym, że wolna Polska wymaga ciągłej troski i czujności, wymaga tego, aby się uczyć i pracować.

galeria zdjęć

***

Dnia 8 listopada dzieci z klasy 0 brały udział w konkursie międzyprzedszkolnym pt. "Czy znasz tych bohaterów bajek?" Konkurs odbył się w Bibliotece Pedagogicznej w Łasku. Przedszkolaki konkurowały z 9 innymi grupami i zajęły tam III miejsce.

galeria zdjęć

***

W związku ze zbliżającym się świętem "Wszystkich Świętych" oddział przedszkolny wraz z wychowawcą odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza w Łasku. Dzieci zapaliły przywiezione znicze.

galeria zdjęć

***

Dziś prezentujemy samą zdrową żywność. Pięknie zastawione stoły pachną i przyciągają wzrok. Mniam :)

galeria zdjęć

***

W naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i zaproszeni goście. Na scenie zaprezentowali się nam uczniowie którzy pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki.

***

W ramach promocji zdrowej żywności przeprowadziliśmy w szkole "Barwny korowód". Było hucznie i kolorowo.

galeria zdjęć

***

Po wspaniałym wypoczynku wszyscy wróciliśmy do szkoły. Było super! Wspominaliśmy najfajniejsze chwile wakacyjne i opowiadaliśmy o nowych znajomych. Dziś rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

galeria zdjęć

***

Dzień 1 czerwca to najbardziej wyczekiwana data w kalendarzu przez naszych uczniów. Dziś mieliśmy wspaniały Piknik Rodzinny. Pogoda nam dopisała. Było wiele atrakcji i smakołyków. Dzieci zmęczone ale zadowolone wróciły do domu :)

galeria zdjęć

***

Odbiór nagród z konkursu polonistycznego i ortograficznego.

galeria zdjęć

***

Dziś w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Unii Europejskiej.

galeria zdjęć

***

Dnia 10 maja uczennice Hania Rybka i Amelia Piecyk wzięły udział w konkursie muzycznym pt. "Mały Przyjaciel przyrody" w szkole w Zalesiu. Wsród wszystkich szkół Amelia Piecyk zdobyła I miejsce.

galeria zdjęć

***

Dziś uczciliśmy dzień, w którym powstała Konstytucja 3 Maja.

galeria zdjęć

***

Dnia 21 kwietnia uczniowie oddziału przedszkolnego, Roksana Gruszczyńska i Błażej Jurga uczestniczyli w Przedszkolnym Konkursie Recytatorskim w Kolumnie. Przedszkolaki pięknie się zaprezentowały, a hasło konkursu to "Leśne Skrzaty zapraszają do lasu".

galeria zdjęć

***

Międzyszkolny Konkurs Informatyczny.

galeria zdjęć

***

Udział w obchodach Dnia Ziemi.

galeria zdjęć

***

W dniach 13, 16, 17, 18 maja 2016 r. nie będzie posiłku obiadowego na stołówce szkolnej.

***

OGŁOSZENIE

KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BAŁUCZU

informacje

***

U W A G A !!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie bardzo prosi o zapisywanie drogą elektroniczną dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2016/2017 do 31 marca 2016 r. Dla ułatwienia podaję instrukcję.

instrukcja

***

Dnia 10 marca 2016r. po raz dziewiąty uczniowie z Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Gminy Łask wraz z opiekunami mieli przyjemność wziąć udział w Sejmiku Samorządów Uczniowskich. Tematem przewodnim spotkania było: „Zjawisko Cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej” .

galeria zdjęć

***

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie na spotkanie indywidualne z Dyrektorem Szkoły wszystkich Rodziców
dzieci 4, 5 i 6 letnich, którzy nie mogli być na "Dniu Otwartym" 11 lutego 2016 r.

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie 11 lutego 2016 r. otworzyła swe podwoje dla dzieci, które pragną rozpocząć naukę w naszej szkole. Przemiłych Gości i ich Rodziców powitała pani Dyrektor Mirosława Olszewska wraz z wesołymi pomocnikami – Smerfami, które były przewodnikami w wędrówce po Smerfolandii. Dzieci z przyjemnością włączyły się do zabaw rytmicznych w KRAINIE MUZYKI. W trakcie kolejnego spotkania w SMERFOLANDII PLASTYCZNEJ nasi milusińscy uczynili świat barwnym i kolorowym. W KRAINIE MATEMATYCZNEJ dzieci pomogły odzyskać Smerfom figury geometryczne porwane przez smoka. SMERFOLANDIA SPORTOWA wypełniła się wesołymi zabawami z Gargamelem. Wędrówka zakończyła się w KRAINIE ŁASUCHA, w której przybyli Goście skosztowali smerfowych przysmaków.

galeria zdjęć

***

W karnawale, w karnawale są cudowne bale. w naszej szkole też super się bawiliśmy :)

galeria zdjęć

***

Dnia 27 stycznia odbyło się spotkanie z leśnikiem w klasach I.

galeria zdjęć

***

Dzień Babci i Diadka w IB. To jedna z najmilszych uroczystości jakie obchodzimy w szkole.

galeria zdjęć

***

Dnia 11 stycznia w naszej szkole zagrała "Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy". Wszystkim uczniom dziekujemy za wsparcie i udział w akcji.

galeria zdjęć

***

Dnia 8 grudnia klasy I były z wizyta w Bibliotece Publicznej w Łasku.

galeria zdjęć

Dzisiaj w naszej szkole odbywały się wigilie klasowe. Uczniowie dzielili się opłatkiem, śpiewali kolędy. Czas umiliły nam dzieci z oddziału przedszkolnego, prezentując swoje zdolności w przedstawieniu pt. "Choinka przedszkolaków".

galeria zdjęć

***

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który długo czekają nie tylko dorośli, ale również dzieci. JASEŁKA w wykonaniu uczniów wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Dzieci występowały w przepięknych strojach. Salę zdobiła piękna dekoracja. Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa. Scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów przeplatane były kolędami i pastorałkami. Gra małych aktorów była pełna otwartości, szczerości, prostoty i ciepła.

galeria zdjęć

***

Dnia 11 grudnia została zakończona akcja "Bernardyn", która miała służyć pomocy psom z fundacji Bernardyn w Anielinie. Bardzo dziękujemy 14 uczniom, którzy aktywnie uczestniczyli w akcji.

galeria zdjęć

***

Dnia 27 listopada 2015 r. w obecności rodziców, nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości, odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych.  Pierwszoklasiści przedstawili bogatą część artystyczną. Po uroczystym ślubowaniu, ppłk Marek Madeja dokonał szablą obrzędu pasowania na ucznia. Następnie popłynęły życzenia. Pani Dyrektor życzyła pierwszakom, aby zawsze były dumą nie tylko dla swoich rodziców, ale dumą szkoły i dumą ojczyzny. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i upominki. Po części oficjalnej nastąpił słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.

galeria zdjęć

***

Dnia 25 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Przedszkolaki przyniosły swoje Misie i wspólnie z nimi się bawiły, uczyły i tańczyły. Odbył się także spacer z Pluszowym Misiem po najbliższej okolicy. Na zakończenie dnia każde dziecko otrzymało ciasteczko w kształcie Misia.

galeria zdjęć

***

"...Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały...”. Przecież każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności..." Dziś Pani Dyrektor odczytała list od Rzecznika Praw Dziecka a następnie została przedstawiona prezentacja z prawami małego człowieka.

galeria zdjęć

***

ZDJĘCIA - 16 listopada

***

W dniu dzisiejszym 12 listopada nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Śpiewająca przerwa-pieśni patriotyczne". O godz. 9.30 na sali gimnastycznej wspólnie przy akompaniowaniu p. Dariusza Gradowskiego śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.

galeria zdjęć

***

"...Uwięziony ptak nie śpiewa. A czy wiesz dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce, Ptaka szczęśliwego...". Dziś 10 listopada uczciliśmy Dzień Niepodległości - symbol miłości, Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa.

galeria zdjęć

***

Dziś braliśmy udział w programie edukacyjnym "Śniadanie Daje Moc". Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.

***

Dnia 29 października odbyło się bezpieczne spotkanie z psem.

galeria zdjęć

***

Oj, smakowicie i zdrowo było dziś w naszej szkole. Na ten dzień czekaliśmy już od dawna. Pięknie przystrojone stoły zdrową żywnością przykuwały oczy wszystkich.

galeria zdjęć

***

Dziś jest kolejny super dzień z "Tygodnia Zdrowia". Uczniowie wszystkich klas brali udział w barwnym korowodzie promując zdrowe odżywianie.

galeria zdjęć

***

Dnia 15 października 2015 roku odbyła się uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości. Dyrektor szkoły podziękowała swoim pracownikom za cały rok pracy i złożyła najserdeczniejsze życzenia. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny i wokalny.

galeria zdjęć

***

Akademia z okazji Dnia Edukacji odbędzie się 15 października 2015 r.

***

Dziś 8 października obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły.

galeria zdjęć

***

Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów w naszej szkole. Dziś 2 października z eskortą policyjną uczniowie sprawdzali czy kierowcy przestrzegaja zasady ruchu drogowego. Było różnie. Niektórzy dostawali w nagrodę jabłko. W przypadku uchybień kierowca zamiast mandatu otrzymywał plaster cytryny.

galeria zdjęć

***

Dziś był wielki dzień w naszej szkole. Wszyscy brali udział w Wyborach Samorządu Szkolnego.

galeria zdjęć

***

Jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego
UONET+ firmy VULCAN?
- instrukcja

Termin uruchomienia elektronicznego dziennika - 1 października. Ze wzgledu na zaktualizowanie danych i adresów e-mail, prosimy zakładać konta po tym terminie.

***

ZEBRANIE Z RODZICAMI

16 września 2015 r., godz. 18.00

***

Rozpoczęcie roku szkolnego 20015/2016. Wypoczęci wracamy do naszej szkoły, znajomych i przyjaciół.

galeria zdjęć

***

Od dawna oczekiwany dzień w szkole mial dziś miejsce. Dziś uczniowie uroczystym zakończeniem roku szkolnego rozpoczęli wakacje.

galeria zdjęć

***

Nasza szkoła otrzymała tytuł SZKOŁY ZRÓWNOWAŻONEJ od Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" za działania pro-ekologiczne podejmowane w roku szkolnym 2014/2015. Koordynatorem szkolnym była Pani Monika Dąbrowska.

galeria zdjęć

***

Dnia 19 czerwca Rodzice uczniów klasy VI zorganizowali Bal pożegnalny. Wszystkim dopisywały świetne humory i dobra zabawa. Oczywiście nie zabrakło łez gdy uczniowie zatańczyli poloneza. Dziękujemy Rodzicom za piekny Bal.

galeria zdjęć

Dziś 16 czerwca obchodziliśmy Dzień Unii Europejskiej. Uczniowie w barwnych strojach pięknie zaprezentowali swoje klasy.

galeria zdjęć

***

Dnia 1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka na Pikniku Rodzinnym. Pogoda była super. Zmęczeni i radośni wróciliśmy do domu. Aby zobaczyć co się działo, zajrzyj do galerii:)

galeria zdjęć

***

Dnia 29 maja odbyła się wycieczka na Oczyszczalnię Ścieków w Łasku. Przemili panowie oprowadzili nas po terenie i zapoznali z zasadami funkcjonowania oczyszczalni. Kolejny punkt wycieczki to Skatepark. Uczniowie zostali poinformowani, że wcześniej w tym miejscu było wysypisko śmieci. Ścieżką edukacyjną doszliśmy do ramp i skałki, na których mogli chwilę poszaleć. Stamtąd udaliśmy się do Punktu Uzdatniania Wody w Ostrowie. Wycieczka zakończyła się w lodziarni :)

galeria zdjęć I, galeria zdjęć II

***

W dniu 28 maja w Łaskim Domu Kultury w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu odbył się Festiwal Piosenki pt. „Ratujmy nasze serca” , w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu łaskiego. W kategorii szkół podstawowych zdobyliśmy II miejsce.

galeria zdjęć

***

Dziś, 20 maja 2015 r. odbył się konkurs mitologiczny. Wygrała Natalia Ludwisiak. Szczególnie piękne okazało się przedstawienie, które zakończyło się ogromnymi oklaskami widzów.

galeria zdjęć

***

Dnia 06 maja odwiedziła nas szczególny gość. Był to Wojtuś Krupiński, dla którego grugi rok zbieramy korki i nakrętki. wysłuchaliśmy bajki i pani Anna opowiedziała nam o leczeniu Wojtka. na koniec były podziękowania za pomoc i pyszny cukierek od Wojtusia.

galeria zdjęć

***

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły ZSO w Łasku

***

Dnia 05 maja 2015 roku, w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

galeria zdjęć

***

Dziś odwiedzili nas studenci z organizacji "enactus Politechniki Łódzkiej", którzy przeprowadzili zajęcia z uczniami klas I-VI. Było super!

galeria zdjęć

***

Dnia 24 kwietnia 2015 r. odbył się VIII Miedzyszkolny Konkurs Informatyczny, w którym brali udział uczniowie ze SP nr 5 w Łasku, SP nr 4 w Łasku-Kolumnie, SP w Okupie, SP w Teodorach oraz SP w Wiewiórczynie. Najlepsi okazali się Julia Kijowska, Hubert Kudra iJakub Ciężki. Serdecznie gratulujemy!

galeria zdjęć

***

Dnia 22 kwietnia 2015 r. odbyła się III Edycja Turnieju Czwórek Siatkarskich. Zarówno w kategoriach chłopców i dziewcząt, zwycięzyli uczniowie klasy VI. Drugie miejsce zajęła klasa V a trzecie IV. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą aktywnością. Najbardziej emocjonujacym spotkaniem okazał się mecz chłopców pomiędzy V a VI klasą. Obie drużyny wykazały się ogromną walecznością i determinacją. Ostatecznie wygrali najstarsi w naszej szkole wynikiem 2-1 w setach.

galeria zdjęć

***

Nasi trzecioklasiści mieli bardzo wazny dzień. Sprawdzili swoje umiejetności. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

galeria zdjęć

***

Nasza szkoła bierze udział w programie "DREAMS" (Dążenia, Rozwój, Efekty, Ambicje, Marzenia, Szanse) realizowanym przez organizację studencką "enactus Politechniki Łódzkiej"

***

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Oddział przedszkolny

Klasa I

***

W poniedziałek 30 marca odbyła się w naszej szkole akademia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Uczniowie przypomnieli tradycje i obyczaje wielkanocne. Były życzenia, wiersze i piosenki. Na koniec dyngusiarze dopełnili tradycji polewając publiczność wodą. Chłopcy poczęstowali wszystkich zebranych smacznym czekoladowym zajączkiem. Po występie młodych artystów głos zabrała Pani Dyrektor, która pogratulowała dzieciom udanego występu i życzyła wszystkim radosnych, ciepłych Świąt Wielkanocnych. 

galeria zdjęć

***

W dniu 13.03.2015r w naszej szkolnej bibliotece odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika. Dzieci z klasy I dowiedziały się jak należy szanować książki, odgadywały „bajkowe” zagadki , rozwiązywały rebusy dotyczące książek, uczyły się wierszyków o książkach i bibliotece, a następnie z wielkim przejęciem złożyły uroczyste ślubowanie. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor dokonała pasowania pierwszaków na prawdziwych czytelników biblioteki szkolnej. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, książeczki
i słodycze.

galeria zdjęć

***

Dnia 11 marca 2015 r. w szkole odbył się "Dzień otwarty". Uczniowie zaprezentowali ofertę szkoły. Uroczystość przebiegła w milej i rodzinnej atmosferze.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

galeria zdjęć

***

Dnia 25.02.15 r. odbył się VIII Sejmik Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Gminy Łask w Nadleśnictwie Kolumna organizowany przez naszą szkołę. W tym roku prezentowaliśmy temat "Dlaczego polskie lasy chorują?".

galeria zdjęć

***

To wspaniały dzień ponieważ mieliśmy wyjątkowych gości. Byli to nasi Dziadkowie i Babcie. Uczniowie klas 0-III wierszami, piosenkami i tańcami pokazali jak bardzo Ich kochają.

galeria zdjęć

***

W tym roku równiez uczniowie naszej szkoły brali udział w WOŚP. Na szczególne podziękowania za zaangażowanie w akcję zasługują nasi najmłodsi uczniowie z oddziału przedszkolnego.

galeria zdjęć

***

19 grudnia w klimat świąt Bożego Narodzenia wprowadziły naszą szkołę jasełka bożonarodzeniowe.

galeria zdjęć

***

Psy z fundacji zwierząt skrzywdzonych w Anielinie zostały obdarowane drobnymi darami w postaci karmy, kocy, ręczników i gazy. Koordynator akcji pani Elżbieta Wielontek dziękuje wszystkim za współpracę i dobre serce.

galeria zdjęć

***

Dziś zawitał do nas Święty Mikołaj.

galeria zdjęć

***

Dziś 28 listopada nasi uczniowie z klasy pierwszej mieli swój wielki dzień - "Ślubowanie".

galeria zdjęć

***

Dnia 15 października 2014 r. uroczyście uczciliśmy "Dzień Edukacji Narodowej" oraz doczekaliśmy się otwarcia Ekopracowni. Dyrektor Szkoły Pani Mirosława Olszewska złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz nakreśliła zarys powstania ekopracowni. Po przedstawieniu i podsumowaniu zadania "Moja wymarzona ekopracownia" dokonano symbolicznego otwarcia ekopracowni przez przecięcie wstęgi.

galeria zdjęć

***

Mamy już włodarzy naszej szkoły. Uczniowie dokonali wyboru Samorządu Uczniowskiego oraz wybrali Rzecznika Praw Ucznia Panią Justynę Kmiecik. Gratulujemy.

galeria zdjęć

***

01 października 2014 r. odbyła się uroczystość "Święto Patrona Szkoły".

galeria zdjęć

***

Dnia 24 września 2014 r. odbyła się w "Szkolna zbórka złomu". Uczniowie zebrali informacje, przed którymi posesjami zostanie wystawiony złom. Pan Andrzej Szumigaj wraz z Panem Dariuszem Grabarczykiem dotarli do wskazanych adresów i zebrali złom. Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję serdecznie dziękujemy.

galeria zdjęć

***

Akcja „Sprzątanie świata” jest punktem w kalendarzu działań programu „Wymarzona pracownia w Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie”.

Świadomość ekologiczna jest u większości uczniów już bardzo wysoka, dlatego też uczniowie zaopatrzeni w rękawice i worki wraz z wychowawcami chętnie przystąpili do akcji ,,Sprzątania świata”, którą zorganizowała Pani Monika Dąbrowska w dniu 15 września 2014 roku. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły, kościoła oraz w lesie . Pogoda i humory dopisały. Zebraliśmy mnóstwo śmieci.

galeria zdjęć

***

Nowy rok szkolny został rozpoczęty. Uczniowie 1 września 2014 r. w galowych, strojach, wypoczęci i w dobrych humorach stawili się na rozpoczęcie roku szkolnego.

galeria zdjęć