"Poszerzamy horyzonty
- wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask

nr RPLD.11.01.02-10-0014/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Beneficjent: Gmina Łask
http://lask.pl/content/gmina_ask_zosta_a_beneficjentem_projektu_poszerzamy_horyzonty

* Informacje o projekcie

Dokumenty rekrutacyjne

* Regulamin rekrutacji uczniów do udziału w projekcie

* Formularz zgłoszeniowy

* Deklaracja ucznia

* Zakres danych osobowych

* Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

* Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku

* Harmonogram zajęć